POVABILO PREDSEDNIKA

 

Spoštovane članice in spoštovani člani Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije, spoštovane/i ostale/i!

 

Na pobudo Vesne Leskošek ustanavljamo blog klepetalnico. Pri tem se zahvaljujem Alešu Žnidarju, ki je sodeloval pri urejanju tehnične in informacijske podpore, da je zadeva izvedljiva. Hvala tudi Vesni, Lei, Veroniki in Martini, ki bodo skrbnice blog strani.

Z ustanovitvijo bloga vam želimo ponuditi prostor za predstavitev vašega dela, povezovanje socialnih delavcev iz socialnega varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja, nevladnih organizacij idr. Blog ureja DSDDS, za vsebino prispevkov so odgovorne avtorice in avtorji prispevkov. Prispevek je v izjemnih primerih in po presoji uredniškega odbora možno objaviti tudi pod psevdonimom, pri čemer je potrebno uredniškemu odboru posredovati svoje podatke, ki jih bo ta skrbno varoval oz. jih ne bo javno predstavil. Potrebno je tudi utemeljiti razloge za anonimnost.

Blog o socialnem delu (prav takšen je tudi naslov bloga) je namenjen vsem socialnim delavkam in socialnim delavcem, ki želijo strokovni in splošni javnosti predstaviti svoje izkušnje, razmišljanja, ideje in dileme.  K pisanju blogov vabimo vse socialne delavke in socialne delavce.

Socialno delo je stroka, ki se vključuje v vsakdanja življenja ljudi, ki jih srečuje pri svojih praktičnih delovanjih. Njena moč je v sposobnosti vživljanja v položaj in življenjske razmere drugih, hkrati pa je stroka, ki črpa svojo moč tudi iz dobre komunikacijske vključenosti v širši družbeni prostor. Če ocenjujem po tem, kar je videti in slišati v javnem prostoru, menim, da je socialno delo premalo vključeno v javni komunikacijski prostor.  K boljši komunikacijski vključenosti socialnega dela lahko morda nekaj malega prispeva ta blog stran, ki ponuja možnost izmenjave mnenj, stališč, pogledov, izkušenj, pa čeprav za omejen krog ljudi. Morda pa ponudi tudi vzpodbude za bolj pogosto vključevanje socialnih delavk in socialnih delavcev v širši javni prostor.

Življenje vsake/ga posameznice/ka je precej odvisno od okoliščin, v katerih se odvija. Razmere, v katerih živi, jo/ga do neke mere določajo kot osebo, še bolj pa jo/ga določajo kot nosilca različnih vlog, ki jih sprejema v svojem življenjskem okolju. To velja tudi za poklicno vlogo socialne delavke, socialnega delavca, ki je zmes tega, kar od nje/ga terjajo poklicne okoliščine in tega, kakšna/en je njen/a nosilka/ec kot oseba. Socialno delo je eden od poklicev, kjer to dvoje ni tako ločeno, kot je lahko ločeno v poklicih tehničnih strok, od družboslovja pa morda do neke mere pri pravu, ki ga je možno izvajati tudi na neoseben način, včasih celo v odsotnosti empatije do obravnavanega subjekta na drugi strani.

Če je moja ocena točna, gre smer delovanja socialnih služb, vsaj kar se tiče delovanja centrov za socialno delo, v bolj neosebno, upravno birokratsko smer. Najbrž je za to nekaj razlogov. Morda je eden od njih v tem, na kar so že pred leti opozarjali mnoge/i strokovnjaki/nje, da postaja v sodobnem svetu človek v svojem bistvu vedno bolj odtujen samemu sebi in v posledici tega tudi vedno bolj notranje šibak. To pripisujejo sodobnemu načinu življenja, ki postavi posameznico/ka v vlogi potrošnice/ka in hkrati mezdne/ga delavke/ca, ki o vedno manj rečeh samostojno odloča.  Svoboda odločanja ji/mu je vse bolj dovoljena le v zasebni sferi, kjer pa praviloma podlega pastem potrošništva, ki stavi na prav tako razširjen in  notranje prazen narcizem sodobnega človeka. Ljudje se tako v iskanju občutka varnosti, stabilnosti in predvidljivosti pogosto zatečejo k upoštevanju togih in vsebinsko praznih birokratskih shem in okvirjev. To izgleda podobno, kot življenje osebe, ki se znova in znova zaplete v podobne življenjske situacije, ki ga vedno znova privedejo do občutka praznine in občutka osebne neizpolnjenosti. Socialno delo je stroka, ki je sposobna opozarjati tudi na to in ponujati izhode, če se ji ne zgodi, kar se bojim, da se ji v našem okolju dogaja, da se ujame v to isto past.

To je le eden od možnih opisov položaja socialnega dela v naši družbi. Bralke in bralce pozivam, da spišete svoje bloge in poveste v čem vidite izzive, težave, prednosti in pomanjkljivosti socialnega dela v naši zapleteni družbeni stvarnosti.  

Vabimo vas, da svoje prispevke posredujete na e-naslov: blogdsdds@gmail.com. Za vaše prispevke se vam že v naprej zahvaljujemo.

 

Lep pozdrav!

Janko Cafuta, predsednik društva

 

Uredniški odbor bloga:

dr. Vesna Leskošek, Lea Dajčman, Martina Horvat Kuzma in Veronika Pavlič

 

 

 

Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Storitve na centru za socialno delo kot prostor socialnega dela

(NE)SPOJ STROKOVNOSTI IN HUMANOSTI V (NE)SOCIALNI DRŽAVI