Objave

Prikaz objav, dodanih na november, 2021

UPORABA IKT NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

  Epidemija nas je postavila na preizkušnjo, kakršne večina od nas še ni doživela. Za vse je bila najprej nekaj neverjetnega, potem smo doživeli šok, kasneje pa smo se nanjo kolikor toliko prilagodili. Seveda je bila šok tudi za vlade in institucije, katerih naloga pa je, da se čimprej poberejo in pričnejo delovati kar se da učinkovito in se prilagodijo novim razmeram in novim potrebam ljudi. Tu so se pokazale velike razlike med državami s stabilnim in neodvisnim institucionalnim sistemom in državami, ki tega nimajo. V Sloveniji se uvršamo bolj v slednje, sicer smo imeli tudi pri nas dokaj stabilne javne službe, ki pa jih različne vlade v zadnjih desetletjih temeljito spodjedajo. Ta erozija javnega sektorja se je z vso silo pokazala ob tej epidemiji, v kateri smo izkusili, koliko se na državo v taki katastrofi sploh še lahko naslonimo, koliko pomoči in podpore od nje lahko pričakujemo, ko nam je res hudo. V te javne službe, od katerih ljudje pričakujejo podpore in pomoč, sodijo institu