Objave

Prikaz objav, dodanih na september, 2021

Storitve na centru za socialno delo kot prostor socialnega dela

  Ugled centrov za socialno delo že dolgo ni na zavidljivi ravni. Ti so se skozi leta iz matičnih ustanov socialnega dela spremenili v birokratske urade, kjer razni odločevalci vse bolj narekujejo tudi vsebino dela tam zaposlenih strokovnih delavcev. Pri svojem delu na centru za socialno delo v preteklih letih sem bila prepričana, da mi kot socialni delavki zakonodaja predstavlja okvir mojega delovanja, vsebina pa je stvar stroke kateri pripadam. Skozi leta opažam, da ostaja vedno manj moje vsebine. Pa ne zaradi moje lastne odločitve ali nepripravljenosti, temveč zaradi   večanja obstoječih in dodajanja novih birokratskih nalog z vnaprej določeno vsebino in omejitvami. Storitvam se na centrih posveča premalo pozornosti in pomena, pogosto se uporabnike napotuje na druge izvajalce. Med vsemi nalogami, ki jih opravljajo centri, pa je največ prostora za socialno delo v okviru storitev. V nadaljevanju podajam primer dobre prakse, kjer smo v okviru storitve osebna pomoč prispevali k

POVABILO PREDSEDNIKA

  Spoštovane članice in spoštovani člani Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije, spoštovane/i ostale/i!   Na pobudo Vesne Leskošek ustanavljamo blog klepetalnico. Pri tem se zahvaljujem Alešu Žnidarju, ki je sodeloval pri urejanju tehnične in informacijske podpore, da je zadeva izvedljiva. Hvala tudi Vesni, Lei, Veroniki in Martini, ki bodo skrbnice blog strani. Z ustanovitvijo bloga vam želimo ponuditi prostor za predstavitev vašega dela, povezovanje socialnih delavcev iz socialnega varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja, nevladnih organizacij idr. Blog ureja DSDDS, za vsebino prispevkov so odgovorne avtorice in avtorji prispevkov. Prispevek je v izjemnih primerih in po presoji uredniškega odbora možno objaviti tudi pod psevdonimom, pri čemer je potrebno uredniškemu odboru posredovati svoje podatke, ki jih bo ta skrbno varoval oz. jih ne bo javno predstavil. Potrebno je tudi utemeljiti razloge za anonimnost. Blog o socialnem delu (prav takšen je tudi naslov bloga) je